Thursday, May 5, 2016

मुक्तक : आफै भेटें मैले

सपना ठूलो, मिठो अनि मलिलो  देखें मैले
पुरा नभई हराउला कि भनि कागज मै लेखें मैले
साथ् ,बिश्वास, माया छोडेर विदेश हुत्तिएको
प्रतिपल आज धिप धिप गरि निभ्दै गरेको आफै भेटें मैले


- 2016-5-5