Wednesday, February 15, 2012

कविता : अनिदो रात

दोहोरिये को त्यो रात अनिदो रह्यो किन
मात मा हारेको हात रित्तो भयो किन
हात छुटिन्छ नयाँ बलियो साथ पाउनलाई