Monday, July 24, 2017

मुक्तक : झेल्ला


कसैले भनेको नपुग्दा
कहीं कतै नझुक्दा
रेल्ला गर्दै झेल्ला गर्दिन्छन्
हुन्छमा हुन्छ नथप्दा ।

No comments: