Thursday, March 16, 2017

मुक्तक : खेलौना

~आविष्कार

म नाईँ भन्छु, उ हस् सुन्छ
म हुन्न भन्छु, उ हुन्छ सुन्छ
कसरी बुझाउँ मेरो हक मेरो इच्छा उसलाई
म स्त्री हुँ भन्छु, उ खेलौना सुन्छ ।।

No comments: