Saturday, March 11, 2017

मुक्तक : आशा

~आविष्कार

मुस्कानमा संसार भेट्छु
आँखामा मायाको भण्डार भेट्छु
अरु खोजुँ म किन
हर नजरमा पोशिलो आशा भेट्छु ।।

No comments: