Thursday, March 9, 2017

मुक्तक : सुरिला कागहरु

मुक्तक :
मुक समयहरु आफ्नै धुनमा मस्त छन् 
 खेती गर्नेहरु आफ्नै दर्शनमा मस्त छन् 
 न्याउलीको बिरह गीत सुनोस् यहाँ कस्ले
सुरिला कागहरु आफ्नै नाम जप्नमा मस्त छन्

No comments: