Wednesday, September 13, 2017

मुक्तक : स्वामीको नाम

मुक्तक :
पक्षपाती नारदले भजेको नारायणको नाम 
भाइघाती बिभीषणले जपेको रामको नाम 
पुकारा नगरी गुणगान-पहिचान-इच्छापूर्ती नै नहुने
खुराफाती हामीले गाएको स्वामीको नाम ।।

No comments: